Skip to main content
 

MILJØ

Vi er Miljøfyrtårn

Kollen Bygg er opptatt av miljøet og er sertifisert Miljøfyrtårn.

Vår miljøpolicy er som følger:

  • Redusere avfall fra byggeplass
  • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • Redusere klimagassutslipp
  • Trygg arbeidsplass

For å nå disse målene har vi innført følgende tiltak:

  • Beregne riktig menge med byggevarer
  • Utstrakt bruk av gjenbruk
  • Be om utkjøring av varer med elektrisk varebil der det er mulig
  • Unngå unødvendige turer til f. eks byggevarehus ved å samle opp bestillinger.